Escuela oficial de Idiomas – パンプローナ校
住所:Calle Compañia 6, 31001, Pamplona
TEL : 848 430 040

 


 

 
日本語 語学学校 ア・コルーニャ

 
Centro de Linguas Modernas (CLM) – USC
住所: Casa dos Catedráticos, 1º C – Avda. das Ciencias s/n (Campus Vida) 15782 Santiago de Compostela, A Coruña
TEL :881 814 443

 
Escuela oficial de Idiomas – ア・コルーニャ校
住所: Calle Pepín Rivero 1, Bj. 15011 A Coruña
TEL :981 279 100 / 981 145 094

 


 

 
日本語 語学学校 ビーゴ

 
Escuela oficial de Idiomas – ビーゴ校
住所: Av. de Emilio Martínez Garrido, 17, 36205 Vigo
TEL :986 260 210